Növényvédőszerek az egészséges élelmiszerekért! | 2023.09.24
| +36 (84) 510-009 | info@novenyvedoszer.hu

Frittmann János a HNT új vezetője

2023.06.02

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa tisztújító küldöttgyűlést tartott Budapesten, melynek keretében döntöttek a szervezet elnökségi tagjainak személyeiről. Döntésük értelmében Frittmann János áll a következő öt évben az országos szőlész-borász szakmai önkormányzat élén.

A hegyközségi törvény módosítása általános tisztújítást írt elő a hegyközségi köztestületeknek. A törvénymódosítás egységes ötéves választási ciklusokat vezetett be a háromszintű szőlész-borász szakmai önkormányzati rendszer számára. A 28.000 szőlőtermelő és borászati hegyközségi tag az idei év első három hónapjában megtartott hegyközségi közgyűlések keretében választott szőlészeti és borászati küldöttet. A borvidéki településeken gazdálkodók érdekeit képviselő hegyközségi küldöttek a borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi tanácsokat alkotják. A tisztújítás második szakaszában a 22 magyar borvidék egy-egy szőlészeti és borászati küldöttet választott május 15-éig.A Hegyközségek Nemzeti Tanácsát a borvidékek által delegált 44 küldött (22 szőlészeti és 22 borászati küldött) alkotja. Döntéshozatala a kettő szekció közötti egyezségen alapszik: mindkét szekciónak külön-külön is támogatnia kell az előterjesztéseket. Az alulról építkező három szintű érdekképviseleti rendszer tisztújítási folyamata zárult le 2023. május 30-án a HNT Tisztújító Tanácsülésével, melyen 22 magyar borvidék küldöttje 28.000 tagság nevében hozza meg szakmai döntéseit. A Tanácsülés elején a törvényi módosítások alapszabályban történő átvezetéséről szóló döntéssel a küldöttek egyúttal megerősítették a szőlész-borász társadalomnak a szakmaköziség iránti elkötelezettségét. 2018-tól önkéntes vállalásként jelenik meg az alapszabályban, hogy a 2012. évi új hegyközségi törvényben garantált szekciónkénti küldöttválasztási szabályokat a tíz tagú irányító testület tagjainak megválasztásakor is alkalmazni kell. Nevezetesen az Elnökséget is öt szőlészeti és öt borászati küldött alkotja. A HNT küldöttjei kiemelt értékként tekintenek a nemzeti tanács szakmaközi szervezeti elismerésére. A döntés előkészítő Szakmaközi Bizottság tagjai országos tagsággal rendelkező ágazati szakmai szervezetek, melyek e Bizottság keretein belül olyan konszenzusos szakmai álláspontot tudnak javasolni, amely kiegészíti és szélesíti a területi érdekképviseleti döntéshozatallal létrejövő álláspontot. A HNT a szőlész-borász társadalom egységes álláspontját képviselheti a nemzeti és uniós döntéshozók irányába.

A jelöltállítás során tapasztalható aktív részvétel a Tisztújító Tanácsülésen is megnyilvánult azzal, hogy 21 szőlészeti és 21 borászati küldött élt szavazati jogával. Valamennyi jelölt a kapott szavazatok releváns többségével került megválasztásra. Az elnök és a két alelnök egyhangú megválasztása fokozza szakmai felhatalmazásukat, ezáltal erősíti a HNT szakmai súlyát az agráriumban. A HNT új elnökének és alelnökeinek személye és az elmúlt kettő ciklusban betöltött tisztségük egyúttal garanciát jelentenek a tagok számára a korábban lefektetett szakmai alapelvek ciklusokon átívelő képviseletére. Napjaink gazdasági környezetében ugyanis kiemelt érték a folytonosság.” – jelentette ki Borbély Tamás, a Badacsonyi borvidék küldöttje, a választásért felelős Bizottság elnöke.

Székfoglalójában Frittmann János a HNT új elnöke mindenekelőtt megköszönte a küldötteknek a részvételt, hiszen szavazatukkal a 22 borvidéken gazdálkodó mintegy 28.000 szőlőtermelő és bortermelő hegyközségi tag képviseletét biztosították a nemzeti tanácsban. „Az egyhangú döntésük komoly bizalmat és egyúttal nagy felelőséget jelent számomra. A HNT elnöki feladatot a magyar szőlőtermelők és borászatok érdekében tett szolgálatnak tekintem. Egyértelmű törekvésem, hogy az ágazati problémák meghatározása és az országos intézkedési javaslatok kialakítása során fokozzam a párbeszédet a hegyközségekkel. Szeretném kialakítani azokat a fórumokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagok magukénak érezzék a szakmaközi és állami döntéseket.

Ennek első lépéseként a HNT Elnökségének alakuló ülésén javasolni fogom a 2016-ban az agrártárcával közösen megalkotott Ágazati stratégia egyes elemeinek a felülvizsgálatát. A COVID járvány és a geopolitikai válságok hatására az input árak drasztikus emelkedését sem a szőlő átvételi ára sem a borok beszállítói ára nem követte.” 
A HNT elnöke külön kitért a fogyasztói ízlések hirtelen átalakulására, mely már európai szinten is érezteti piaci hatásait. A kérdéssel foglalkoznia kell a szakmának és körültekintő cselekvési tervet kell kidolgoznia, mert a borászat alapvetően mezőgazdasági jellegű és a szőlő évelő kultúra. A borászatok a technológiai rendszereiket is a borvidéki fajtaszerkezet és a termelési struktúrájuknak valamint borvidéki hagyományaiknak megfelelően fejlesztették.

A magyar bor minőségének növelése megkérdőjelezhetetlen célja az ágazatnak, de a fenntartható termelés feltételezi azok gazdaságos termelését és a fogyasztói elismertségét. E három paraméter ismeretében tudjuk kizárólag értelmezni az egyes borvidéki eredetvédelmi rendszerek és a borászatok márkáinak piaci értékét.  Személyes tapasztalatom is azt mondatja velem, hogy ezekre a kérdésekre hegyközségi és borvidéki szinten lehet választ adni. A megoldások jelentős része ugyanis bennünk termelőkben lakozik és a helyi vezetők felelőssége a minőség – gazdaságosság – fogyasztói elismertség egyensúlyának megteremtése. Ezeket a folyamatokat országos hatáskörű döntéseivel elősegíteni tudja a szakmaközi szervezet.” – tette hozzá Frittmann János.

A megválasztott elnök hangsúlyozta továbbá, hogy a hegyközségi szervezetekkel való aktív párbeszéd megvalósítása, a kormányzattal meglévő együttműködésünk további elmélyítése, valamint az európai döntéshozó és érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatok kialakítása napi szintű munkát igényel. Meglátása szerint Elnökség feladata a tagság által felvetett problémák rangsorolása, a javasolt megoldási irányok szakmai meghatározása és az egyes területeken végzett titkársági munka ellenőrzése.

Az előttünk álló kihívásokra körültekintő megoldási javaslatokat kell kidolgoznunk. Ennek stabil hátterét a hegybírók, a regionális titkárok és a Titkárság szakképzett munkatársai jelentik. A nyugodt és biztonságos munkahely a munkavállalók lojalitásában ölt testet, melynek megteremtése és fenntartása első sorban a HNT főtitkárának a feladata. Ugyanakkor annak jó működése a szakma elvárása is. A főtitkár munkáltatójaként biztosan számíthat a támogatásomra és munkám során számítok a Titkárság munkatársainak szakmai munkájára és érvekkel alátámasztott álláspontjára. A Titkárság munkatársait, a titkárokat és a hegybírókat ágazatunk aktív résztvevőinek tekintem”- osztotta meg gondolatait Frittmann János.

A HNT Tisztújító Tanácsülésén a tíz tagú Elnökség tagjai közül a HNT elnöke és kettő alelnöke mellett megválasztották a Szőlészeti és Borászati Szekció elnökeit. Külön szavazás keretében döntöttek az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság elnökének és két-két tagjának a személyéről.

Elnökségi tagok:
Frittmann János (elnök) Kunsági borvidéki borászként elsőként kapta meg az Év Bortermelője címet 2007-ben; testvérével és immár gyermekeikkel együtt vezeti családi borászatukat Soltvadkerten, mely 2015-ben elnyerte az Év Pincészete díjat. 2014. óta a Szakmaközi Bizottság elnöke, valamint 2018-2023 között a HNT szakmaközi ügyekért felelős alelnöke.

Pál Sándor (pénzügyekért felelős alelnök) az Egri Borvidék egyik legnagyobb szőlőfelvásárlója és borforgalmazója, az Egri Csillagok Zrt. vezetője és egyik tulajdonosa. 2015-2018. között a szervezet általános alelnöke, majd 2018-2023 között a HNT pénzügyekért felelős alelnöke.

Varga Máté (szakmaközi ügyekért felelős alelnök) édesapjával és családjával közösen vezeti családi birtokukat a Móri borvidéken. Kis családi pincészetről lévén szó nem idegen tőle a szőlészetben és borászatban végzett aktív fizikai munka. Példamutató munkája megalapozta azt a bizalmat amivel 2013. óta harmadszor választották a hegyközség elnökének 2018-2023 között a HNT Szőlészeti Szekciójának elnöke.

A HNT Szőlészeti Szekcióját alkotó küldöttek a Szőlészeti Szekció elnökének, Molnár Ákost, a Soproni borvidék hegyközségi tanácsi feladatait ellátó Soproni Borvidék Hegyközsége szőlészeti küldöttjét választották.

A HNT Borászati Szekcióját alkotó küldöttek a Borászati Szekció elnökének, Schmidt Győzőt, a Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa borászati küldöttjét választották.
Fenti öt személy mellett a HNT Elnökségének további tagjai szőlészeti küldöttként: Bock József (Villányi borvidék), Borbély Tamás (Badacsonyi borvidék), Dr. Molnár Péter (Tokaji borvidék), borászati küldöttként: Koch Csaba (Hajós-Bajai borvidék) Laczkó Gábor (Mátrai borvidék)

A HNT új elnöke a Tanácsülés küldöttjei és a leköszönő HNT Elnökség tagjai nevében köszönetet mondott Légli Ottónak, akit 2015-ben és 2018-ban választottak a küldöttek a szervezet élére, így hét és fél éven keresztül töltötte be a HNT elnöki tisztségét. Légli Ottó vezetése alatt stabilizálódott a köztestületi keretek között megszervezett hegybírói egyablakos ügyintézés. Ennek az egyedüli ágazatirányítási modellnek a jogi kereteit erősítette meg a digitalizáció jegyében bevezetett új nemzeti borjogi szabályozás 2020/2021-ben. Nevéhez fűződik az öngondoskodásra alapozott szemléletváltozást hangsúlyozó Ágazati stratégia elfogadása (2016). A COVID járvány alatt saját forrásból megvalósított szakmaközi bormarketing kampányok illetve a korlátozások gazdasági kárainak mérséklését célzó ágazatspecifikus intézkedések és állami támogatási programok megvalósulása.

Elnöksége idején 2 miniszteri rendeletben kiterjesztett (szakmaközi bormarketing, és biológiai alapok), valamint 2 miniszteri rendeleti kiterjesztés alatt álló (szakmaközi érzékszervi borbírálat, szőlőfelvásárlási rendszer) szakmaközi piacszervezést fogadott el a Tanácsülés. 2023-ban második ciklusának lejártakor 2,6 milliárd keretösszegű, a magyar borvidékek eredetvédelmi rendszerét népszerüsítő nyertes VP pályázattal adta át a HNT vezetését. E pályázathoz az önerőt a 2021-ben bevezetett szakmaközi bormarketing járulék jelenti.

Ezeket is olvasta már?

Burgonyapiac: a multik nyernek a széthúzásunkon

2023.09.24

A burgonyával öntözött területek aránya eléri a hatvan-hetven százalékot. Ezzel a szinttel már felveheti a versenyt a hazai termék a külföldről beáramló burgonyáva...

Ezért nem érik be a szeder és a málna termése

2023.09.23

Zsigó György növényorvos tanácsai. A szeder gubacsatka okozhat olyan tüneteket, amelyek hasonlítanak a klímaváltozás miatti elváltozásokra, mind a szeder, mind a málna...

Ezért pártoltak el a fiatalok a boroktól

2023.09.22

A borfogyasztásnak is követnie kell a világ változásait. Ma már nem elég csak a hagyományokat hangoztatni a bor népszerűsítése során, főleg ha a fiatalokról van szó...

ZKI: jubileum a zöldség és vetőmag fellegvárában

2023.09.21

A ZKI Zrt. nemcsak országosan, de világviszonylatban is elismert a növénykutatás, -fejlesztés, -nemesítés, valamint vetőmag-forgalmazás terén. A zöldségfajta-választ...

Újra felértékelődőben van a hazai pulykahús

2023.09.21

A Gallicoop Zrt. Magyarország legnagyobb pulykafeldolgozója, a korábban családi tulajdonban lévő vállalkozás három évvel ezelőtt került új tulajdonosi körhöz. Jelenl...

A gyenge minőség lenyomja a fűszerpaprikát

2023.09.20

A magyar kilója eléri a nyolcezer forintot, de a hipermarketekben a kínait a harmadáért is be lehet szerezni. Ön melyiket választaná? A háziasszonyok a gyakorlat szerint a...
Szakmai partnereink
Korábbi cikkeink

2023.09.20 Külföldön keresett a hazai fűszerpaprikánk
2023.09.20 Szarvasbőgéstől hangosak az erdőink
2023.09.20 Sárvár sorra nyeri a turisztikai elismeréseket
2023.09.19 Tovább nyitnak a multik a hazai termékek irányába
2023.09.19 Ezért éri meg a hazai terméket választani
2023.09.19 Nem lehetetlen: bárkiből lehet biogazdálkodó
2023.09.17 Paradicsomszüret 2023: jó termés és biztos piac
2023.09.16 Újra érdemes sertést tenyészteni Európában
2023.09.15 Ilyen burgonyafajtát vegyünk a jó termésért
2023.09.15 Új fajták kifejlesztésén is dolgoznak a nemesítők
2023.09.14 Brüsszel továbbra is beengedi a kínai mézet
2023.09.13 Elegendő lesz a paradicsom sűrítmény
2023.09.12 Szüret 2023: kiváló lesz a bor és pezsgő alapanyag
2023.09.11 Ezek a paradicsomok hozhatnak bő termést
2023.09.10 Újabb lélektani határ alatt az infláció
2023.09.09 Vál-völgye: étterem és élményközpont nyílt
2023.09.08 Áremelkedés a baromfi és a tojás piacán
2023.09.07 Az év pincészete cím a Pannonhalmi Főapátságé
2023.09.07 2023 sem lesz a növénytermesztők éve
2023.09.06 Objektív fajtakísérletek segítik a gazdákat
2023.09.05 Fémzárolt, vagy nem fémzárolt? Ez a tét
2023.09.04 Syngenta: Új távlatok a gazdálkodásban
2023.09.03 Tuskógomba: egész erdőt képes kipusztítani
2023.09.02 Bő paradicsomtermés? Így kell nevelni
2023.09.01 Műtrágya: csökkent idén az értékesítés
2023.08.31 Ilyen talajtakarás kell a jó őszi vetéshez
2023.08.30 Az Irsai Olivér lehet az idei szüret nagy nyertese
2023.08.29 Nagy az érdeklődés a méhészeti támogatásért
2023.08.27 A nyári szezon sokat lendített a pálinka piacán
2023.08.26 Paradicsomlé szezon: Kecskemét a sztár
2023.08.25 A szilva bírja legjobban a gyümölcsök közül
2023.08.24 Hazai borászati siker: egy teherrel kevesebb
2023.08.23 Nincs sikeres agrárium női vezetők nélkül
2023.08.22 Balatoni szüret: jó termés várható a korai fajtákból
2023.08.20 Ez jelenti a veszélyt az idei napraforgótermésre
2023.08.19 Megállt a tojásfogyasztás csökkenése
2023.08.18 Így kezeljük a növényvédő szerek határértékeit
2023.08.17 A „Z” generációt célozza meg az új borkampány
2023.08.17 Két év múlva tényleg vége a ketreces tartásnak?
2023.08.16 Késik a magyar lízingpiac trendváltása
2023.08.16 Vízgazdálkodás: Így kellene megőrizni az esőt
2023.08.15 Továbbra is jövedelmező idehaza a tejtermelés
2023.08.14 A hajdúnánási Kendereskert lett a Legszebb Birtok
2023.08.13 Négycsillagos retro hangulat az Alföldön
2023.08.11 Terménypiac: felfelé indulnak az árak
2023.08.10 Felső-Tisza: ahol nem kell vívni a vendégekért
2023.08.09 Nem csak a fehérborok hódítanak a Balatonnál
2023.08.09 Itt a bizonyíték ezekről a növényvédőszerekről
2023.08.09 5-8 százalékra eshet az élelmiszer-infláció
2023.08.09 Így kell bejelenteni a viharkárokat
2023.08.09 Egymilliárdos a kár a biztosító szerint
2023.08.07 Nagy a kereslet a bio homoktövisre
2023.08.06 Nőtt a hazai agrár gépértékesítés
2023.08.05 Superfood: sokan tartanak a rovarevéstől
2023.08.04 Támad az almamoly, ezt kell bevetni ellene
2023.08.04 Negyvennél több csigafajt fedeztek fel
2023.08.03 MBH: egyszámjegyű lehet az élelmiszer-infláció
2023.08.03 AKI: több műtrágya és kevesebb növényvédőszer
2023.08.02 Ismét kampány indult a nyúlhús népszerűsítésére
2023.08.02 BASF: Jelentős visszaesés a második negyedévben
2023.08.01 Ezért szorulunk import burgonyára idehaza
2023.08.01 A hazai élelmezés fontos tényezője a burgonya
2023.07.31 CLAAS: egyszerű, sokoldalú traktor
2023.07.30 Kiváló talajjavító a gombakomposzt
2023.07.29 Csodájára járnak a mátrai borból készült ginnek
2023.07.27 A rekord termés elmaradt, a minőség elfogadható
2023.07.26 Rendkívül jó az idei meggy minősége
2023.07.25 Agrárbiztosítási piac: érdemes-e kockáztatni?
2023.07.24 Drágább lesz idén a szőlő és a bor
2023.07.23 Itt az innováció az őszi rozs betakarításához
2023.07.22 Növényvédelmi nyomás van a szőlészek vállán
2023.07.21 Biztos megtérülést jelent a húsgalamb tenyésztése
2023.07.21 Tíz százalékkal emelkedett a termőföldek ára
2023.07.20 Így lehet nyereséges a pulykafeldolgozás
2023.07.19 Jégverés bánt el a kukoricával és a búzával
2023.07.18 Égési sérüléseket okoz ez az óriási növény
2023.07.17 Lesz-e raktárkapacitás a kukoricának?
2023.07.16 Zöldborsó, kukorica: a kitartók profittal zárnak
2023.07.15 Fagytűrő fajtákkal lehet kajszibarack termés
2023.07.14 Nagy a kereslet a minőségi zöldborsó iránt
2023.07.13 Száz év múlva végleg eltűnik a fenyő?
2023.07.12 Aratási mérleg: rekord eredmények nem várhatók
2023.07.11 Nehéz találni eladó ingatlant a Balatonnál
2023.07.10 Nehéz megszabadulni ettől a molytetűtől
2023.07.10 Aratási bemutatón népszerűsítik a szakmát
2023.07.10 Élelmiszer biztonságunk is függ a GMO-tól
2023.07.10 Így változtak az élelmiszerek árai
2023.07.10 Ezért érdemes ilyen vetőmagot használni
2023.07.07 Aratás – az idei termés jobb lesz a tavalyinál
2023.07.07 A magyar bor és borászok ünnepe Egerben
2023.07.06 COOP-oktatótermet adtak át a MATE Budai Campusán
2023.07.05 Országgyűlés – tilos a földadó
2023.07.05 Változó szabályok – az önkormányzat is örökölhet
2023.07.04 Fontos a termelői együttműködés a bortermelésben
2023.07.04 BASF – új szemléletű akkumulátor-előállítás
2023.07.03 Új agrár-biotechnológiai kutatás indult a Nemzeti Laboratóriumok program keretében
2023.07.01 Génmódosítás, vagy génszerkesztés? Sok mindenre választ kapunk
2023.06.30 Tartósak maradnak a magas gyümölcsárak
2023.06.28 BalatonBor: benne van az igazi balatoni életérzés
2023.06.27 A termésbiztonságra ez a válasza a nemesítőknek
2023.06.26 Ezért zuhant óriásit a hazai borfogyasztás
2023.06.26 Magas, de megfizethető a cseresznye ára
2023.06.24 KUHN: Jó talajhoz jó munkagépek kellenek
2023.06.23 Újabb lépés történt a még több halfogyasztásért
2023.06.23 Drónos növényvédelem: egy akadállyal kevesebb
2023.06.22 Jó minőségű lesz a hazai dinnye
2023.06.21 Az alacsony gabonaárak így nehezítik az aratást
2023.06.20 Árulják a méhcsaládjaikat a hazai méhészek
2023.06.18 Elűzi-e a szúnyogot a citromfű és a muskátli?
2023.06.17 Egyszerre több károsító is támadja a szőlőt
2023.06.16 Hosszabb ideig tart a hazai dinnye szezonja
2023.06.15 Jó termés várható árpából és búzából
2023.06.14 Ettől sikeres a balatoni borászok összefogása
2023.06.13 Gazdálkodási napló: így változott a vezetése
2023.06.13 Nyári szezoni lázban ég egész Sárvár
2023.06.13 Családi ház, vagy panel? Erre gyűjtenek a fiatalok
2023.06.11 Az alma tűrte legjobban a tavaszi időjárást
2023.06.10 Bátran válasszuk a hazai nemesítésű fajtákat
2023.06.09 Emlékszünk még? Ekkor volt a legmagasabb vízállás
2023.06.09 Ennyivel lett olcsóbb a bevásárlás egy hónap alatt
2023.06.08 Komoly hátterű cégek segítik az élelmiszeripar fejlődését
2023.06.06 Drónpilótaképzés: tudás nélkül nincs jövő
2023.06.06 Egységes kérelembeadás: pár nap maradt még
2023.06.04 A vásárlók kedvencévé lépett elő a batáta
2023.06.03 Hazai gabonafajták állják a versenyképességet
2023.06.02 Frittmann János a HNT új vezetője
2023.06.01 Ez vár a Balatonra a fiatalok nélkül
2023.05.31 Egyetlen kiadványban a hazai agrárium jövője
2023.05.31 Új beruházások érkeznek 171 milliárdos értékben
2023.05.31 Közeleg az aratás: rekordtermés várható
2023.05.30 A székely találmány segít a poloska elűzésére
2023.05.29 Túlárazott ingatlanokkal indul a balatoni szezon
2023.05.27 Ezért nem tesszük vázába a pünkösdi rózsát
2023.05.25 Ilyen termésre képes az öntözésbiztonság
2023.05.25 Egyetlen megye területén él az ország harmada
2023.05.24 Itt az idei év első igazi hazai gyümölcse
2023.05.24 MBH Bank: gyors, egyszerű agrárfinanszírozás
2023.05.23 Ettől lehet jövedelmező a gyógynövény termesztése
2023.05.20 Nem pártoltak el a vásárlók a minőségtől
2023.05.19 Öntözés és vízmegtartás menthet meg az aszálytól
2023.05.18 Az állattenyésztés éve lehet az idei esztendő
2023.05.16 Precíziós termesztés: erre tart a világ
2023.05.16 Talentis Agro: itt képzik a jövő szakembereit
2023.05.14 Balatoni vendéglátás: ki fog itt dolgozni?
2023.05.13 Újra van bizalom a kukoricával szemben
2023.05.12 Vetőmagpiac: ezek a legkeresettebb növények
2023.05.11 Dubaji elismerés a sárvári turizmusnak
2023.05.11 Nem nő tovább az élelmiszer-vásárlás terhe
2023.05.10 Országos hírnév előtt a Vál-Völgye Pékség
2023.05.09 Ismét kudarcba fulladt a Balaton ellenes hisztéria
2023.05.09 Közeleg a szántóföldi napok és agrárgépshow
2023.05.07 Tésztagyártás: továbbra is ez a cég a piacvezető
2023.05.06 Borászat: jól fizető, de küzdelmes hivatás
2023.05.05 Öntözésfejlesztés: a jó termés biztosított
2023.05.04 Idén jó lesz a cseresznyetermés
2023.05.04 Indul az előszezont élénkítő kampány
2023.05.03 Mikroműanyagok is vannak a Balatonban
2023.05.03 MBH Bank: létrejött a legnagyobb bankfúzió
2023.05.02 Így lesz ingyenes a vízhasználat
2023.05.01 Magyarország Legszebb Birtoka: lehet jelölni
2023.04.30 Nyitnak a szabadtéri strandok országszerte
2023.04.29 Tényleg nyomul a rovarfehérje iparágazat?
2023.04.28 Ezért különleges a magyar nemesítésű rózsa
2023.04.27 Ezt teszi a talajveszteség zöldséggel, gyümölcssel
2023.04.26 Ingyenes öntözés: segítség a gazdáknak
2023.04.25 A kiskertek sztárja lett a tájfajta paradicsom
2023.04.24 Van megoldás a kártevők visszaszorítására
2023.04.24 Aszálykár: tudatosabbak lettek a termelők
2023.04.23 Az aratásig eladhatatlan marad a búza és a liszt?
2023.04.22 Fogyasztóknak kedvező az élelmiszerár
2023.04.21 Országos Borverseny: már lehet nevezni
2023.04.20 Hamarosan csökkenhet a hazai zöldségfélék ára
2023.04.19 Ezért lehet sikeres a zöldségtermesztés
2023.04.18 Tihanyi étterem a Michelin-katalógusban
2023.04.15 Bőséges paradicsom? Megoldás a magas ágyás
2023.04.14 Így lehet bárkiből a zöldség – gyümölcs hőse
2023.04.13 Sárvári rekord: így nőtt a vendégforgalom
2023.04.13 Meghosszabbították az öntözési pályázatokat
2023.04.13 Élelmiszerárak: ekkora az esés február óta
2023.04.12 Az aratás véget vethet a gabonapiaci zavaroknak
2023.04.11 A Tisza vizével is nehézkes az öntözés
2023.04.09 Csalássorozat áldozata a magyar méz
2023.04.08 Népszerű az országos hálózatú TulipGarden
2023.04.08 Közös Agrár Politika: indulnak a kifizetések
2023.04.05 Még nincsenek jelentős károk a gyümölcsösökben
2023.04.04 Fokozatosan elfogy a talaj felső termőrétege
2023.04.03 Nincs veszélyben idén a kukorica termőterülete
2023.04.02 Csak az uniós támogatás mentheti meg az almát?
2023.03.31 Kuvaszok segítik ezentúl a polgárőrök munkáját
2023.03.31 Így védekezzünk poloska, darázs és moly ellen
2023.03.29 Így vészelheti át a szőlő a klímaváltozást
2023.03.28 Így lehet jövedelmező a zöldborsó termesztése
2023.03.27 Szállodai színvonal nem csak szállodában létezik
2023.03.26 Kezdődik a tulipán virágzás és szedés ideje
2023.03.24 Faluból városba költözés: ilyen egyszerű lenne?
2023.03.24 Jók a pozícióink a tormával szerte az unióban
2023.03.24 Közös Agrár Politika: videó segít az eligazodásban
2023.03.23 Óriási az érdeklődés a drónpilóta képzésre
2023.03.22 Komoly kihívást jelent zöldborsót termeszteni
2023.03.21 Ezért éri meg idehaza pulykát tenyészteni
2023.03.19 Várnak Vas vármegye csodálatos erdői
2023.03.18 Várja látogatóit a Kinizsi vár Nagyvázsonyban
2023.03.18 Szigorít az EU: már nem elég „zöldnek látszani”
2023.03.17 Tokaj a világ leghíresebb borvidékei között
2023.03.16 Állami elismerést kapott Sándorfy András
2023.03.15 Házi immunerősítés: ezekkel lesz hatékony
2023.03.14 Nem makói hagymát is árulnak makóiként
2023.03.13 Hazai vetőburgonyával nyereséges a termelés
2023.03.12 Tartós csapadékra lenne szüksége a vetéseknek
2023.03.09 Elindult az élelmiszerek árának csökkenése
2023.03.08 Energetikai támogatás kisebb szálláshelyekre
2023.03.07 Sikeres női vezető az agráriumban
2023.03.07 Itt a felismerés: ilyen talajon gazdálkodunk
2023.03.06 Indul a szaktárca új támogatási honlapja
2023.03.03 Magyar pulykahús és sajt a dubaji kiállításon
2023.03.02 Már ilyen is van! Elindult az első hazai Tyúk Tv
2023.03.01 Valóban jobb a külföldi méz a hazainál?
2023.02.28 Komoly bírság jár az agancsgyűjtésért
2023.02.27 Erre is jogosít az aranykalászos oklevél
2023.02.26 Májusban nyugodhat meg a zöldség-gyümölcs piac
2023.02.25 Meddig marad a termelők nyakán a méz?
2023.02.23 A fejlesztés jelent biztos garanciát a bevételre
2023.02.22 Országos hírű fürdővé vált a tiszakécskei
2023.02.21 Lesz-e zöldség és gyümölcs árrobbanás?
2023.02.20 Ha sárvári wellness, akkor kerékpározás
2023.02.20 2022-ben Papp István lett Az Év Agrárembere
2023.02.19 Repceolaj helyett pálmazsír a megoldás?
2023.02.18 Így veszít a talaj a termőképességéből
2023.02.17 Zöldséggel és vetőmaggal erősít idén a Talentis Agro
2023.02.16 SZIGORÚ VIZSGÁLAT ALATT AZ UKRÁN GABONA
2023.02.15 Ukrán gabona: a V4-ek Brüsszelhez fordulnak
2023.02.14 Állami ösztöndíj: így szerezhető diploma
2023.02.14 Immunrendszer: csodát tesz vele az Omega-3
2023.02.13 Lebomló csomagolás: így előzhető meg a pazarlás
2023.02.12 Ránk törte az ajtót az ukrán kukorica
2023.02.10 Lassult az élelmiszerek drágulása januárban
2023.02.09 Komoly piaci zavarokat okoz az ukrán gabona
2023.02.08 Idén igazi kincsnek számít a belvíz
2023.02.07 Mit tegyünk a tejelő tehenek takarmányába?
2023.02.07 Így javítható a tehéntej zsírsav összetétele
2023.02.06 Külföldön is sikeres a magyar szürkeállomány
2023.02.05 Balatoni gasztro: nincs leállás télen sem
2023.02.04 Hótakaró és tartós hideg mentheti meg a vetéseket
2023.02.02 Sárvári turizmus: újabb elismerés a jó kampányért
2023.02.01 Hamarosan hungarikum lehet a hajdúsági liszt
2023.01.31 Agrár- és élelmiszeripar: kezdődhet a stabilizáció
2023.01.30 Jöhet a kamatcsökkenés és a pályázati szezon
2023.01.29 Kukorica nagyhatalmi pozícióink megmaradnak
2023.01.27 Újabb fejlesztéseket jelentett be az AXIÁL
2023.01.26 Németh Lajos elárulja: mi kell a jó terméshez?
2023.01.25 Meleg és fagy: veszélyben lehet a méztermés
2023.01.24 Ez a jövő: palackos helyett dobozos bor?
2023.01.24 Benzin, vagy áram: megéri elektromos autót venni?
2023.01.23 A Marton Genetics várja az AGROmashExpo-n
2023.01.23 Három új helyszínen nyílik pénzügyi tudásközpont
2023.01.22 Kritikus szinten a cukorrépa termőterülete
2023.01.20 Süngombás sajttal az egészségért
2023.01.20 Kezdődik a Velencei-tó vízpótlása
2023.01.19 Kártevők ellen tartós fagy a megoldás
2023.01.18 Agrárdiplomata képzést indít a MATE
2023.01.17 Így lehet nyereséges a pulykatenyésztés
2023.01.16 Már nem vagyunk önellátóak burgonyából
2023.01.15 Élelmiszerárak: a vártnál kisebb volt a drágulás
2023.01.13 Kukoricában nem változnak a pozícióink
2023.01.12 Energiatakarékosság: gáz helyett szalmakazán
2023.01.11 AGROmashEXPO: digitalizáció mindenütt
2023.01.10 A válság ellenére jól fogynak a pálinkafőzők
2023.01.09 Idén folytatódnak a beruházási hitelezések
2023.01.08 Új versenytársakat kaphat a kukorica
2023.01.07 Tavasszal fordulatot vehet a gépgyártó szektor
2023.01.06 A marketing lendíthet a pálinkaszektoron
2023.01.05 Ettől lehet nyereséges a precíziós gazdálkodás
2023.01.04 Újabb lendületet kapott a hazai sertéstartás
2023.01.03 Kezdődik a báli szezon: ünnepelnek a gazdák
2023.01.02 Valódi rezsicsökkentés: gáz helyett termálhő
2023.01.01 Nem állt meg a sertéshús árának emelkedése
2022.12.29 A pezsgő felé nyitnak a boglári borászok
2022.12.28 Jobb pozíciókkal indulnak a gazdák 2023-ban
2022.12.27 Új támogatási időszak kezdődik az agráriumban
2022.12.27 Pezseg a pezsgőpiac idehaza
2022.12.26 Már a mindennapok italának számít a pezsgő
2022.12.23 Kiderült, kik Az Év Agrárembere díjazottjai
2022.12.21 Megbánta, aki felhagyott a tormatermesztéssel
2022.12.20 Nem látott mértékben nőtt a termőföldek ára
2022.12.19 Tojásból egyelőre nem várható hiány
2022.12.18 Konganak az ürességtől a vetőmagraktárak
2022.12.16 A jövő meghatározó növénye lesz a köles
2022.12.15 Hihetetlen, mi mindenre képes az Omega3 zsírsav
2022.12.15 Lesz-e jövőre komoly kihívója a kukoricának?
2022.12.14 A napraforgó jövőre kiszoríthatja a pálmaolajt
2022.12.13 Agrárdiplomáciai menedzser képzés indul a MATE-n
2022.12.13 A Bankholding piacvezető az agrárium finanszírozásában
2022.12.13 Biztonsággal fogyaszthatók a hazai burgonyák
2022.12.12 Több millió éves vulkánokat rejt a Dél-Alföld
2022.12.11 Nehéz eldönteni: kevés, vagy sok pálinkát iszunk?
2022.12.09 Állami elismerés előtt a szárazságtűrő szőlők
2022.12.08 Minőségi takarmány kell a jó gazdálkodáshoz
2022.12.07 Hiánycikk lesz-e jövőre a borsó és a kukorica?
2022.12.06 Kevesebben tartanak jövőre tenyészállatot
2022.12.05 Elindult a téli élelmiszer ellenőrzés
2022.12.04 Agrárdigitalizáció: fő szempont a hatékonyság
2022.12.02 A hazai piac is keresi a minőségi pulykahúst
2022.11.29 Magas az aflatoxin kockázat a tejben
2022.11.29 Kevesebb baromfis is képes ugyanannyit termelni
2022.11.27 Cseresznye, ágyasmeggy: elismerés a pálinkának
2022.11.26 Itt a megoldás a biztos szőlőszürethez
2022.11.24 Tihanyi étterem a Michelin Guide katalógusban
2022.11.23 Válasszuk a hazai halat karácsonyra
2022.11.22 Megújult a Dereszla bor és pezsgőválasztéka
2022.11.21 Bemutatták a szakmának az Év Traktorát
2022.11.20 Pulykatenyésztéssel bővít az agrárholding
2022.11.18 A termőföldet védi az új Közös Agrár Politika
2022.11.17 Belföldi turizmus: év végén telt ház várható
2022.11.16 Hamarosan kezdődik a halértékesítési szezon
2022.11.15 Mikulásból még mindig a tejcsokis a legnépszerűbb
2022.11.14 Válságban is szükség van a minőségi élelmiszerekre
2022.11.13 Drágább lett a haltelepítés a Balatonba
2022.11.12 5+1 ok, amiért jó közösségi gazdaságból vásárolni
2022.11.11 Uniós átlagban kevesebb élelmiszert dobunk ki
2022.11.10 Az öntözésfejlesztés az aszály egyik ellenszere
2022.11.09 A Kosár Közösségek felé fordulnak a vásárlók
2022.11.08 Szupermenta teszt: ismét bizonyítottak az aszúk
2022.11.08 Filmsorozat: Tervezz, Dönts, Kutass a MATE-n!
2022.11.08 Újabb állami földek kerülhetnek gazdákhoz
2022.11.07 Csongrád-Csanád megyét elérte a madárinfluenza
2022.11.05 Ezért van madárinfluenza Bács-Kiskunban
2022.11.04 Újra megjelent a madárinfluenza
2022.11.04 Szőlőtelepítések: már lehet pályázni
2022.11.03 Távol tartja-e a vadat a riasztóprizma?
2022.11.02 Gépbeszerzés: milliók spórolhatók meg így
2022.11.01 Jó minőségű dió érkezik az ünnepi bejglihez
2022.11.01 Még egy év tartaléka van a gazdálkodóknak
2022.10.29 Fellélegezhetünk: nem drágul nagyon a hazai dió
2022.10.28 Érdemes hazai krizantémot vásárolni
2022.10.28 Ízműves élménykonyha: itt kezdődik az egészség
2022.10.26 A minőségi termelés a tartós válság ellenszere
2022.10.25 A végéhez közeledik az őszi növények vetése
2022.10.24 Vidéken több tejterméket fogyasztanak a magyarok
2022.10.23 Az Év Agrárembere: megkezdődött a jelölés
2022.10.20 Meghosszabbították az öntözési felhívásokat
2022.10.20 Jövőre jobb lehet a repce terméseredménye
2022.10.18 Kiderült, hogy mi az agrár gépgyártás új innovációja
2022.10.17 Súlyos kérdés: te tudod, mennyit pazarolsz?
2022.10.17 Az ukrán kukorica menti meg az idei gyenge termést
2022.10.16 Növelték a termelést az erdőgazdaságok
2022.10.14 Sorra kapja az elismeréseket ez a sajt
2022.10.13 Nébih: ne a Facebookról rendeljen tűzifát
2022.10.13 A Villám Relax segít a feszültség elengedésében
2022.10.12 Bankholding: átmeneti recesszió sem kizárt
2022.10.11 Kedvez az aszúsodásnak az októberi időjárás
2022.10.11 Aszálybiztos megoldás a terméshozam növelésére
2022.10.09 Már birsalmafát is lehet örökbe fogadni
2022.10.07 Felértékelődött a vasúti szállítás a gabonapiacon
2022.10.06 Az aszály ellen az új csodaszer a batáta
2022.10.02 Kiderült, hogy melyik a jövő év agrárgépe?
2022.10.01 Folytatódik a földértékesítési program
2022.10.01 Hamarosan kezdődik a támogatások kifizetése
2022.10.01 Itt a bizonyíték: felesleges volt a halálos fenyegetés
2022.10.01 A baromfitartás állja a válságot
2022.09.28 Nem enged a minőségből a magyar agrárholding
2022.09.28 Hatalmas az érdeklődés a tűzifa iránt
2022.09.28 A cirok a jövő fontos takarmánynövénye
2022.09.25 Jó fizetéssel kecsegteti a fiatalokat az agrárium
2022.09.24 Kiváló jövedelemforrás a sütőtök termesztése
2022.09.22 A törpeharcsa megkeseríti a horgászok életét
2022.09.21 Embrió átültetés stressz mentes környezetben
2022.09.20 Ismét kiszámíthatóbb a tejtermelés
2022.09.19 A vártnál is jobb a napraforgó minősége
2022.09.19 További évekbe telik a valódi kilábalás
2022.09.19 Őszi napéjegyenlőség: ünnepel a bioszakma
2022.09.18 Indul a tulipánhagyma vásárlás szezonja
2022.09.18 Elindul a hatósági áras tűzifa program
2022.09.17 A chiphiány ellenére sincs leállás az agráriumban
2022.09.15 Egyre többen hagyják abba a burgonyatermesztést
2022.09.14 Mesterségesen alacsony a méz felvásárlási ára
2022.09.11 Most érdemes beszerezni a tulipánhagymát
2022.09.09 Versenyelőnyben a termálvizes paprikások
2022.09.09 Túlélés és kivárás menti meg az új agrárévet
2022.09.07 Itt az őszi búza és repcekísérlet eredményei
2022.09.07 A kiszámíthatóság hiányzik az agráriumból
2022.09.06 Nagy az igény világszerte az agrár szakemberekre
2022.09.05 Magyarország legszebb birtokai 2022-ben
2022.09.05 Megszűnik a papíralapú vendégkönyv
2022.09.05 Folytatódott a fejlesztési hullám az agráriumban
2022.09.05 Zöld finanszírozás a Takarék Jelzálogbanknál
2022.09.03 Aszály ellen a tritikálé és a cirok lehet a megoldás
2022.09.03 Indul az iskolatej és az iskolagyümölcs program
2022.09.01 Higiéniai hiányosságok egy balatoni vendéglőben
2022.09.01 A drágulást is állja a csirke és pulykahús
2022.08.31 Csak öntözéssel lehet jövőre termésünk
2022.08.30 Jótékonysági futás a bajai mentősökért
2022.08.30 Még mindig sok az élelmiszer pazarlás
2022.08.29 Fától az erdőig: új támogatási lehetőségek
2022.08.28 Magyarország méz- és méhszerető agrárország
2022.08.25 Tovább folytatódik a vízhiány elleni védekezés
2022.08.25 Átfogó szőlőszüreti ellenőrzés indult
2022.08.22 Változik a munkaerő megtartási kötelezettség
2022.08.22 Biztató jövőkép nyílt az új állatorvosok előtt
2022.08.21 Megóvjuk hazánk zöld tőkéjét
2022.08.21 Száz éves tanyát újítottak fel eredeti állapotban
2022.08.19 Ősszel újra támadhat a madárinfluenza vírus
2022.08.19 A kormány folytatja a kis benzinkutak támogatását
2022.08.19 ZAJLANAK A PÁLYÁZATOK KIFIZETÉSEI
2022.08.19 Válasszuk szeptemberben is a dinnyét
2022.08.19 Újabb segítség az állattenyésztőknek
2022.08.17 Hamarosan kiderül: kié a legszebb birtok?
2022.08.17 Talentis Agro: cégenként 1000 kg búza felajánlás
2022.08.16 Megerősítették az erdők fokozott védelmét
2022.08.15 Indokolt a tavalyinál magasabb szőlőár
2022.08.12 Kecskemét, a minőségi paradicsomlé hazája
2022.08.12 Magyarok Kenyere: Kárpát-medence szerte segít
2022.08.11 Határtalan gasztronómia a Skanzenben
2022.08.11 MNB: ellenőrzik az aszálykár-kifizetéseket
2022.08.10 Őszi munkák: új szabályok mentén tervezzünk
2022.08.10 Védekezés vérszívók és rovarok ellen
2022.08.09 1901 óta a legszárazabb 7 hónapon vagyunk túl
2022.08.09 Nyílzápor zúgott a Kassai-völgyben
2022.08.09 Rendkívüli intézkedések az aszálykárosultaknak
2022.08.08 Újabb részletek a Széchenyi Kártya MAX-ról
2022.08.08 A tűzifacsalók továbbra is ügyeskednek
2022.08.06 Továbbra is zavartalan a tűzifa kitermelése
2022.08.06 Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
2022.08.06 Döntés a takarmány szállításának módjáról
2022.08.05 Kiváló immunerősítő, de hamisítják is
2022.08.05 Öntözés: segít az Agrár Széchenyi Hitel Max
2022.08.05 Jövőre fokozódhat a globális élelmiszerválság
2022.08.04 Bábolnai Gazdanapok idén is a gazdák szolgálatában
2022.08.04 Az öntözéses gazdálkodásé a jövő
2022.08.03 Mit vessünk kukorica és napraforgó helyett?
2022.08.03 A jégkármérséklő nem oka az aszálynak
2022.08.01 A mikrozöldség fogyasztása immunerősítő és öregedésgátló
2022.08.01 Hazai élelmiszeripar: 15 milliárd forintos uniós fejlesztési támogatás
2022.07.31 Megszületett az ellenszer a klímaváltozásra
2022.07.31 Öntözés nélkül nem érdemes burgonyát termeszteni
2022.07.28 A jövő termésbiztonsága a hazai vetőmagban található
2022.07.27 Tűzifa vásárlás: csak tiszta forrásból!
2022.07.27 Magyar biotermékek mutatkoztak be a nemzetközi piacon
2022.07.26 Új vámudvar nyílt a fényeslitkei East-West Gate terminálon
2022.07.25 Vadriasztó prizmákkal mérsékelhető a vadbalesetek száma
2022.07.23 Az élelmiszeripar a hazai agrárgazdaság kiemelt ágazata
2022.07.22 A háztáji reneszánsza a modern biokert
2022.07.21 Takarék AgrárTrend: lehetnek termelők, akiknek kedvezőbbé válik a helyzetük
2022.07.20 Szupermenta termékteszt: omega 3 zsírsavkapszulák a középpontban
2022.07.20 Már nem furulyázik a kukorica, hanem az életéért küzd
2022.06.24 Kiváló minősítést kaptak a tokaji gyöngyözőborok
2022.06.13 Veszprém-Balaton 2023: a zirci apátság söre lett a hivatalos ital
2022.06.13 Makai Szabolcs: Az élelmiszerárak még biztosan emelkednek
2022.06.13 Makai Szabolcs: nem spekulálunk a gabonával
2020.03.11 Az agrártermékek kivitele továbbra is nő
2013.08.01 A hazai élelmezés fontos tényezője a burgonya

| +36 (84) 510-009 | info@novenyvedoszer.hu | © novenyvedoszer.hu | Minden jog fenntartva.